Wisdom of Life

Acorduri la nivel internațional și drepturile persoanelor cu dizabilități

fullsizerender

În data de 21 iulie 2017, în cadrul workshopului “Creierul-Știință, comunicare și afaceri sociale” organizat de Federația Europeană a Asociațiilor Neurologice (EFNA) în colaborare cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenrative (APAN), au fost prezentate detalii ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ca parte a acordurilor la nivel internațional.

Convenția a fost elaborată începând cu 2001, adoptată în 2006 și a intrat în vigoare în 2008. Aceasta este semnată de toate statele membre UE, inclusiv România, dar există și un protocol opțional care stabilește competențele Comitelului Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități de a examina plângerile de violare a Convenției și de a formula recomandări Statelor Părți respective, protocol care nu este semnat și de România.

Scopul Convenției este de acela de a promova, proteja și asigura exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale alea omului de către toate persoanele cu dizabilități și de a promova respectul pentru deminatatea lor intrinsecă.

Noțiunea de dizabilitate evoluează, aceasta rezultând din interacțiunea dintre persoana care are anumite caracteristici fizice și funcționale și barielele comportamentale sau de mendiu care sunt un obstacol pentru participarea sa deplină în societate, pe baze egale cu ceilalți.

Convenția are 50 articole, primele generale, apoi cu atenție particulară asupra unor grupuri sau situații, urmate de articole despre implementarea, punerea în aplicarea și monitorizare, iar apoi clauzele finale. Dintre cele mai importante articole, menționăm secțiunea de articole 19-30, despre drepturile economice, sociale și culturale ale persoanelor cu dizabilități de abilitare, reabilitare, muncă și încadrare în muncă, standarde de viaă și protecție socială adecvată, precum și participarea la viața culturală și recreativă, timp liber și sport.

Andreia Moraru, Presedinte Dizabnet, Federația Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități a fost cea care a susținut această prezentare, iar situația actuală a ratificărilor se găsește permanent pe pagina oficială a Națiunilor Unite cu privire la dizabilitate, numită UN ENABLE www.un.org/disabilities

Follow @CentrulSMile