Wisdom of Life

Redirecționează 3.5 % din impozitul pe venit pentru Centrul SMile

2

Redirecționează 3.5 % din impozitul pe venit pentru Centrul SMile și adu un zâmbet în viața pacienților cu scleroză multiplă.

Prin intermediul prevederilor din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 3.5% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit înființată conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Pe tine nu te costă nimic, iar banii nedirecționați vor ajunge la bugetul de stat.

Persoanele care pot redirecționa 3.5% din impozitul pe profit sunt persoane care realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit în următoarele situații, după caz:

a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Astfel, poți susține activitatea Asociației Centrul SMile, de consiliere și suport pentru pacienții cu scleroză multiplă, prin direcționarea celor 3.5% către aceasta.

Descarcă declarația 230,completeaz-o cu datele tale, semneaz-o și depune-o la Direcția Generală a Finanțelor (din județul de care aparții) până în data 15 martie 2020 sau contactează-ne și noi vom trimite un voluntar să ridice formularul.

declaratia-230-centrul-smile-2020

Follow @CentrulSMile